2de en 3de kleuterklas

sobere maaltijd

2017-03-30
30/03/2017

Onder een heerlijk lentezonnetje schonken we aandacht aan de armoede in de wereld. Naar aanleiding van de actie van broederlijk delen, kregen de kinderen deze middag heerlijk vers brood en appel en water. Met de opbrengst van deze actie worden kinderen in Pakistan geholpen. Meer foto's vinden jullie verder op de website.